TUTKIMUS

TUTKIMUS SUOMALAISESTA UUSMEDIATEOLLISUUDESTA
1997

HKKK TAIK


Sisällysluettelo

JOHDANTO

EXECUTIVE SUMMARY

Executive Summary suomeksi
Executive Summary In English

1. TUTKIMUS

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite
1.2 Tutkimuksen toteutus

2. UUSMEDIATEOLLISUUS TOIMIALANA

2.1 Sisältötuontantoyritysten määrä
2.2 Koko alan liikevaihto
2.3 Toiminnan kannattavuus
2.4 Työllistämisvaikutukset
2.5 Tuotteet ja palvelut
2.6 Vientiin menevän tuotannon osuus

3. UUSMEDIATEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA

3.1 Yrityksen perustamistapa ja toiminta-aika
3.2 Yritysten maantieteellinen sijoittuminen
3.3 Yksittäisten yritysten liikevaihto
3.4 Alalla työskentelevät ihmiset
3.5 Millaisista henkilöistä alalla on pulaa
3.6 Yhteistyösuhteet

4. ASIAKKAAT

5. MARKKINAODOTUKSET 1997

6. UUSMEDIATEOLLISUUDEN VAHVUUDET JA HEIKKOUDET

6.1 Vahvuudet ja heikkoudet
6.2 Uhat ja mahdollisuudet
6.3 Painopiste yritystoiminnassa 1997
6.4 Mitä ala odottaa päättäjiltä

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Kova kasvuvauhti
7.2 Pienyrityksiä
7.3 Vahvuuksia ja heikkouksia – entä tulevaisuus?

LIITTEET

Haastatellut ihmiset ja haastattelukysymykset
Rekisterilähteet
Tutkimuksen tekijät
Tutkimuslomake

TAIK - KOULUTUSKESKUS - MEDIASTUDIO