Johdanto

Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskus käynnisti vuonna 1996 MediaStudio - hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää audiovisuaalisen ja multimediatoimialojen täydennyskoulutusta ja yrityspalvelutoimintaa. MediaStudion toiminta-ajatuksena on ennakoiden etsiä perusteita koulutus- ja kehitysohjelmille ja tarjota niitä kohdetoimialojen yrityksille. Toiminnan yhtenä peruspilarina pidämme toimia-alojen tilaa luotaavaa nopeaa selvitys- ja tutkimustoimintaa. Ensimmäisenä raporttina tästä sarjasta julkaisemme nyt Uusmediateollisuus Suomessa 1997 selvityksen. Tutkimuslinjan seuraavia aihealueita tulevat olemaan selvitykset verkko- ja etäopetuksesta, käyttöliittymistä, uusmediayritysten asiakkaista ja kuluttajien odotuksista.

MediaStudio on myös avainhanke koulutuskeskuksen topimintakulttuurin uudistamisessa. Uudistuksen tavoitteena on vastata paremmin ja joustavan tuotantotavan periaattein median toimialojen koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Yksi Mediastudio hankkeen keskeinen tavoite on koulutettavien työmarkkina-aseman vahvistaminen. MediaStudio on Opetusministeriön ja Euroopan Unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka jatkuu vuoden 1998 kesään.

MediaStudio toimii kiinteässä yhteydessä Taideteollisen korkeakoulun eri osastojen sekä muiden koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Uusmediateollisuus Suomessa tilattiin Helsingin kauppakorkeakoulun Uusmediaryhmältä. Uusmediaryhmä on kauppakorkeakoulun yhteydessä toimivan Liiketaloudellisen tutkimussäätiön itsenäinen yksikkö. Uusmediaryhmän toiminta-ajatuksenan on vuorovaikutteisen median tutkimus ja tuotekehitys sekä opetuksen multimedian tuottaminen ja uusmedia- alan yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi.

Uusmediateollisuus Suomessa 1997 tutkimuksella toteuttajat ovat halunneet selvittää uusmediateollisuudessa toimivien yritysten lukumäärää, alan yleistä rakennetta, yhteistyösuhteita, työllistämisvaikutuksia sekä alan liiketoiminnan luonnetta yleensä. Lisäksi tutkimuksella on haluttu selvittää alan kasvuedellytyksiä ja toiveita kasvua edistävistä julkisen vallan toimenpiteistä. Tutkimuksen valmisteluun on osallistunut asiantuntemuksellaan myös Kauppa- ja Teollisuusministeriö.

Kiitämme kaikkia tutkimukseen suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuneita ja ennekaikkea toimialaa joka oli tutkimuksen kohteena. Toivomme, että selvityksemme vastaa osaan alaa jonkin aikaa vaivanneisiin kysymyksiin ja epätietoisuuksiin. Meillä on yhteinen suunta: eteenpäin ja ylöspäin.

 

Tapani Huovinen
projektipäällikkö
Taideteollinen korkeakoulu
Koulutuskeskus

Janne Ruokonen
projektipäällikkö
Helsingin kauppakorkeakoulu
Uusmediaryhmä

 

Pekka Saarela
Koulutuskeskuksen johtaja
Taideteollinen korkeakoulu

Teemu Väänänen
Uumediaryhmän johtaja
Helsingin kauppakorkeakoulu