Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

1. Johdatus web- käytettävyyteen

Internetin käytön yleistymisen ja palvelukirjon laajenemisen myötä web-palvelut ovat muuttuneet osaksi arkipäiväistä, länsimaista toimintaa, eivätkä niitä käytä enää vain harvat hyvin koulutetut nuoret miehet nopeilla tietokoneilla. Käytön määrän ja kirjon laajeneminen asettaa erityisiä haasteita www- palvelulle, etenkin sen käyttöliittymälle ja käytön helppoudelle. Erilaisten ihmisten täytyy pystyä käyttämään pankkipalveluita ja yleishyödyllisiä web-palveluita erilaisilla laitteilla ja hyvinkin vaihtelevatasoisilla verkkoyhteyksillä.

Palvelujen käyttäjät ovat myös käyttötaidoiltaan ja palvelun käyttötarpeiltaan toisistaan hyvinkin poikkeavia. Ensikertaa tietokonettaan käyttävä saattaa maksaa kotoaan vain laskunsa, kun taas pitkällisen käyttökokemuksen omaava henkilö voi hoitaa koko varainhallintansa vaikka käsitietokoneesta. Yhden ja saman käyttöliittymän tekeminen kaikille eri kohderyhmille ja samalla helppokäyttöisyyden takaaminen on muuttunut yhä vaikeammaksi.

Käyttöliittymät ja helppokäyttöisyys ovatkin usein vain mainossanoja suunnittelijoille tai palveluntarjoajille, ilman varsinaista ymmärrystä niiden suhteista. Tämän raportin tarkoituksena on valottaa web-palveluiden käytettävyyden kenttää, myös siltä osin kuin se sivuaa käyttöliittymiä ja helppokäyttöisyyttä. Käyttöliittymää suunnittelemalla pyritään käytettävyydeltään onnistuneeseen palveluun, jonka yksi erikoisominaisuus on vielä sen helppokäyttöisyys (muita ovat muistamisen helppous, käytön tehokkuus, käytön miellyttävyys, jne.).

Sisällysluettelo

Tutkimusmenetelmät        1.1. Mitä on käytettävyys