Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

5. Asiantuntijaraadin havainnot

Asiantuntijaraadin tarkoituksena oli antaa verkkopalveluihin ja joihinkin designin osa-alueisiin erikoistuneiden asiantuntijoiden tutustua palveluun ja kertoa mielipiteensä palvelusta vapaamuotoisessa ryhmäkeskustelussa. Keskustelut käytiin yhdessä asiantuntijoiden ja tutkimuksen tekijöiden kanssa, purkaen henkilökohtaiset löydökset palveluiden käytöstä ja miettien kutakin palvelua mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Raadin koostumus oli: verkkopalveluiden suunnittelija, graafinen suunnittelija, uusmediakouluttaja ja uusmedia-asiantuntija. Arviointi suoritettiin syyskuussa 1998 ja huomiot perustuvat palveluiden tilaan tuona aikana.

Sisällysluettelo

4.4. Yhteenveto heuristisesta arvioinnista        5.1. Virtahevon raatiarviointi