Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

8. Kirjallisuusluettelo

(Andersen, et. al., 1990) Andersen, N. Professional Systems Development, Prentice-Hall, 1990.

(Bias & Mayhew, 1994) Bias, Randolph G. Mayhew, Deborah J. (ed.), Cost-Justifying Usability. Academic Press, 1994.

(Bäumer, et al., 1997) Bäumer, Disk. Bischofberger, Walter R., Lichter, Horst. Züllighoven, Heinz. User Interface Prototyping - Concepts, Tools and Experience. UBS Labs, Union Bank of Switzerland, 1997.

(Dataquest, 1997) Getting Out of the Box: Future Internet Access Trends, Dataquest International, 1997.

(Foltz, 1998) Foltz, Mark A. Designing Navigable Information Spaces, tietojenkäsittelyopin lopputyö, Massachusetts Institute of Technology, 1998. Julkaistu osoitteessa: http://www.ai.mit.edu/projects/infoarch/ Linkki tarkistettu 9.12.1998.

(Forrester, 1998) Harley Manning, John C. McCarthy, and Randy K. Souza: Why Most Web Sites Fail, Interactive Technology Series Volume 3, Number 7, Forrester Research: September 1998.

(GVU, 1997) GVU's 8th WWW User Survey, Graphics, Visualization & Usability Center, 1997.

(IDC, 1998a) The Review and Forecast of the Worldwide Internet Screenphone Marketplace, 1997-2002, International Data Corporation, 1998.

(IDC, 1998b) The Worldwide Smart Handheld Devices Market Forecast, 1997-2001, International Data Corporation, 1998.

(Hintikka, 1998) Hintikka, Kari A.: Web-sivujen koostaminen, tekniikat ja työkalut. Kokoomateoksessa Webtypografia. Toimittanut Anja Hatva. Julkaistaan Edita 1998.

(Instone, 1997) Instone, Keith. Usability Heuristics for the Web, Webreview October 1997, verkossa osoitteessa: http://webreview.com/97/10/10/usability/sidebar.html Linkki tarkistettu 9.12.1998.

(Mantis, 1998) Mantis Introduction. 11.5.1998. http://orc.rsch.oclc.org:6464/mantis_intro.html Linkki tarkistettu 9.12.1998.

(Mohnkern, 1997) Mohnkern, Ken. Visual Interaction Design: Beyond the Interface Metaphor. SIGCHI Bulletin vol. 29 no. 2, Association for Computing Machinery, 1997. (Newman, Lamming, 1995) Newman, William M. Lamming, Miachael G. Interactive System Design. Addison-Wesley, 1995.

(Nielsen, 1993) Nielsen, Jakob. Usability Engineering. Academic Press, 1993.

(Nielsen, 1996) Nielsen, Jakob. Jakob Nielsen on Web Site Usability, Eye For Design, User Interface Engineering no. 3, 1996.

(Nielsen, 1998) Nielsen, Jakob. Failure of Corporate Websites, Alertbox-verkkokolumni. Julkaistu verkossa 18.10.1998 osoitteesa: http://www.useit.com/alertbox/981018.html Linkki tarkistettu 9.12.1998.

(Norman, 1988) Norman, Donald. Psychology of everyday things, Harper Collins, 1988.

(Norman, 1998) Norman, Donald. Invisible Computer, MIT Press, 1998.

(Novak, 1998) Novak, Thomas P. Hoffman, Donna L. Measuring the Flow Construct in Online Environments. Vanderbilt University. 1998. Julkaistu verkossa osoitteessa: http://www2000.ogsm.vanderbilt.edu/papers/flow.construct/measuring_flow_construct.html Linkki tarkistettu 9.12.1998.

(Powell, 1998) Powell, Thomas A. Web Site Engineering: Beyond Web Page Design. Prentice-Hall, 1998.

(Rosenfeld, 1998) Rosenfeld, Lou. Bottom-Up Architecture, Webreview 14.8.1998. Julkaistu verkossa osoitteessa: http://webreview.com/wr/pub/98/08/14/arch/index.html Linkki tarkistettu 9.12.1998.

(Rosenfield & Morville 1998) Rosenfield, Louis & Morville, Peter: Information Architecture for the World Wide Web. O'Reilly, 1998.

(Roukala 1986) Roukala, Veikko: Kehittämisprojektien laadun varmistaminen. IBM ja Weilin+Göös. Amer- yhtymä Oy Weilin+Göösin kirjapaino. Espoo 1986.

(Siegel 1997a) Siegel, David: Secrets of succesful web sites - project management on the world wide web. Hayden books, Indianapolis 1997a.

(Siegel 1997b) Siegel, David: Creating Killer Websites 2nd Edition. Hayden books, Indianapolis 1997b.

(Spool et al., 1997) Spool, Jared. Web Site Usability: A Designer's Guide. User Interface Engineering, 1997.

(Steinbock 1998) Steinbock, Dan: Internet ja markkinointiviestinnän muodonmuutos. Edita 1998.

(TEKES 1998) Uusmedia kuluttajan silmin . Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset -hanke. TEKES 1998.

(Väänänen & Ruokonen & al. 1997) Väänänen, Teemu & Ruokonen, Janne & al.: Tutkimus suomalaisesta uusmediateollisuudesta 1997. Helsingin kauppakorkeakoulun Uusmediaryhmä ja Taideoteollisen korkeakoulun Mediastudio, Helsinki 1997. http://www.uiah.fi/mediastudio/survey/. Linkki tarkistettu 9.12.1998.

(Väänänen & Lemettinen & Ruokonen & al. 1997) Väänänen, Teemu & Lemettinen, Pekka & Ruokonen, Janne & al.: Uusmediateollisuuden asiakkaat 1997. Helsingin kauppakorkeakoulun Uusmediaryhmä ja Taideoteollisen korkeakoulun Mediastudio, Helsinki 1997. http://www.uiah.fi/mediastudio/survey2/. Linkki tarkistettu 9.12.1998

Sisällysluettelo

7. Web-käytettävyyden tila        Liitteet