TaiK | Muotoilu osaston yhteiset opinnot
Muotoilun osastot, MTT
Muotoilu osaston yhteiset opinnot
Opintokokonaisuus 8ov
Ajankohtaistaminen: jsdd@uiah.fi
Opintokokonaisuus
Ilmoittautuminen

Opetus
Mistä tietoa?
ATK tunnukset, kulkuluvat

Integroituminen

Aiemmat totetukset
Opintojen ohjaus

>>
Comma 2ov
3.-13.9.2003
Lopputyöseminaari I 1ov
7.-10.1.2004
Teoreettiset ja konseptualiset
seminaarit I

1ov
4E Muotoilu
Yhteistyöprojekti 2ov
15.9-12-12-2003
Lopputyöseminaari II 1ov
Teoreettiset ja konseptualiset
seminaarit II

Opintokokonaisuus
Uuden opintokokonaisuuden suunnittelu alkaa 31.03.2002

Ilmoittautuminen
Opetus
Esimerkkinä lkv 2002-2003 yksi
opintojakso ja kirjallisuusluetteloita. Opettajat tuottavat tähän
materiaalia.
Mistä tietoa
kts. ohjekirje.
Amanuenssien emailosoitteet
Koulutusohjelmakohtaisista menettelyistä antavat tietoa seuraavat henkilöt
Comma tutors
ATK tunnukset, kulkuluvat

Integroituminen
Muihin opintoihin
Aiemmat toteutukset
1. FLE kirje kesäopinnot
2.
Joint Studies of the Design Departments
3. Muotoiluosaston yhteiset opinnot ohjelma 2002-2003

Arviointi
1. Evaluation of joint studies yksiesimerkki
2. Kokonaisarviointi 2001-2002UIAH Imho Webmail
Arviointi
FLE
TaiK
Keskustelu
Kirjasto
Lume
MediaLab
Taideteollinen Korkeakoulu | Hämeentie 135C | Helsinki 00650