Muotoilun osasto | TaiK | School of Design | UIAH

TAIK | Muoti- ja Tekstiilitaiteen koulutusohjelmat| Fashion and Textile | University of Art and Design | Helsinki


Muotoilun osastot, MTT
Muotoilun osaston yhteiset opinnot
Joint MA studies in the Scool of Design
140503
The joint and compulsory MA studies in the School of Design (8 cr)

In all the courses except Lopputyöseminaari I, which is going to be organized both in English and in Finnish, teaching language is English!

06021 Introduction to joint master studies 2 cr

Objectives: To speed up and bring closer the MA studies of different degree programmes and to bring together the new MA students of the School of Design. To develop the students' readiness for team work, for conceptual and analytic thinking and for seeing and understanding different ways of thinking. The joint studies aim to help the students to see design in a wider context and to identify the quick changes occuring in studies and professional practices. The course forms a basis for the joint projects which will start immediately after this course.
Another goal of the course is to develop students' skills in using virtual design and presentation tools.
Content: Students will practice different methods of collecting information , methods of observation and presentation, and based on joint assignment they will create a design concept. The concept will be visualized and presented.
Assessment: pass / fail

06022 Joint project 2 cr

Objectives: To support analytic and conceptual thinking, to develop design concept methods as well as process oriented working approach, and teamwork and communication skills
Content: Students of the School of Design form independent working groups for a design project. Each group has an own tutor. In the project work FLE (future leaning environment) will be used.
Assessment: pass / fail

06023 Theoretical and Conceptual Seminar I: "4 E design workshop" 1 ov

Objectives: to deepen sustainable aspects in design process.
Content: life-cycle thinking, eco-efficiency / material efficiency and sustainable product-service concepts, design for all. Sustainability in design workshop with special experts. Integrated with joint projects of the School of Design.
Assessment: pass / fail

06007 Lopputyöseminaari I 1 ov (suomenkielinen)

Tavoite: Seminaarin tavoitteena on saada osallistujat hahmottamaan lopputyön aiheita, tavoitteita ja suoritusta. Opintojakso kehittää lopputyön tekemisessä tarvittavia käytännön taitoja, tietoja ja vaatimuksia.
Sisältö: Seminaarissa käsiteltäviä aiheita ovat mm lopputyön aiheen valinta, ongelmanasettelu, rakenne ja suunnittelu, lopputyön tekeminen prosessina, työn aikataulutus, tiedon hankinta ja lähdekritiikki, dokumentointi ja raportin laatiminen. Lopputyön graafinen ulkoasu, suullinen esitystaito sekä tekijänoikeuskysymykset. Korkeakoulun / osastojen lopputyöohjeet.
Arviointi: hyväksytty / hylätty

06007 Thesis Seminar I 1 cr (in English)

Objectives: Thesis seminar I aims to give the students an overview of the possible topics, objectives and process of final thesis work. This seminar will provide the students with practical information and knowledge needed in the thesis process.

Content: The topics dealt in seminar include: choosing your topic; setting a hypothesis; the structure and planning of a thesis work; thesis as a process; scheduling your work; information gathering and critics; documentation and report; visual image of the thesis; presentation skills; copyright; thesis guidelines of the University and the study programmes.

Assessment: pass / fail

06024 Theoretical and Conceptual Seminar II: Theoretical Terms of Reference 1 cr

Objectives: To introduce the essential theoretical and conceptual possibilities and sources to support the thesis project.

Content: Professors and teachers of the School of Design and visiting experts will lecture on theoretical frame and concepts used in design and on concept formation. The seminar covers the essential tradition of the main disciplines and describes how they have been utilized in design and in design research. In addition to art history, these disciplines include social sciences, ergonomics and technological sciences.

Assessment: pass / fail

08039 Thesis Seminar II 1 cr

Objectives: The aim of this seminar is to support the students in the process which will result in a Master's Thesis and graduation, by providing students with working tools, tutoring and supporting the development process with critical analysis and discussions of each project.

Content: In the seminar students present their thesis plan, and the seminar will discuss and analyze each plan. Academic writing skills practiced in a special workshop. Each student will also follow a report on min. two thesis presentations at the School of Design.

Assessment: pass / fail

MTT Informaatio
Yhteystiedot

Osaston henkilökunta ja yhteystiedot.
Lukujärjestykset

Lukujärjestykset BA ,MA.
Opetusohjelmat
Tekstiili- ja Vaatetusosastot.
Koulutusohjelmat
Koulutusohjelmien kuvaus.
Opintoasiat
Opintotoimiston sivut.
Tutkimus/projektit/seminaarit.
Osaston tutkimus sekä vireillä olevat projekti,
sekä tulevat seminaarit.
 
Yhteystiedot | Lukujärjestykset| Opetusohjelmat| Koulutusohjelmat |Opintoasiat | Tutkimus
Muotoilun osasto | Muoti- ja Tekstiilitaiteen koulutusohjelmat | Taideteollinen korkeakoulu
School of Design | Fashion abd textile | University of Art and Design

Hämeentie 135 C 00560 Helsinki