Susann Vihma toimii yliassistenttina Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on valmistunut teollisen muotoilun osastolta ja suorittanut taiteen tohtorin tutkinnon (1995). Vihman tutkimusaiheena on muotoilun tuotteen esittävyys, tuotesemantiikka. Hän opettaa taideteollisuuden ja muotoilun historiaa sekä visuaalista semiotiikkaa.
MUOTOILUN TUOTTEEN ESITTÄVYYS, TUOTESEMANTIIKKA

Julkaisuja

Vihma, Susann: Tuote, joka ei ole turvallinen, ei ole myöskään ole hyvää teollista muotoilua. Kuluttajatietoa 4, Helsinki, 1976.
Vihma, Susann: Vaiheompelijan työ. Työsuojeluhallituksen tutkimusraportti 23, Tampere, 1978.
Vihma, Susann: Defining Form in Industrial Design. In: Vihma, S. (ed.): Form and Vision. Publication series of the University of Industrial Arts Helsinki UIAH B 7, 1987, 176-180.
Vihma, Susann: Product Form - a Semiotic Approach. In: Vihma, S. (ed.): Semantic Visions in Design. Publication series of the University of Industrial Arts Helsinki UIAH A 7, 1990, f1-f7.
Vihma, Susann: Le produit du design envisagé comme signe. Actes du colloque recherches sur le design. Université de Technologie de Compiègne, édition à jour, Paris, 1991, 222-225.
Vihma, Susann: Tuotteen muodon kuvaaminen. Lisensiaatintyö, julkaisematon käsikirjoitus. Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Helsinki, 1991.
Vihma, Susann: Muotoilun tuote merkkinä. Muoto 2, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, Helsinki, 1991, 16-19.
Vihma, Susann: Iconicity and Other Signs in the Form of Design Products. In: Vihma, S.(ed.): Objects and Images. Publication series of the University of Industrial Arts Helsinki UIAH A 12, 1992, 100-105.
Vihma, Susann: Tuotteen esittävyys - semioottinen näkökulma muotoilun tutkimukseen. Sis.: Ainamo, A. ja Tahkokallio, P. (toim.): muotoilun tutkimus. keskustelun avauksia. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B 38, Helsinki, 1994, 29-39.
Vihma, Susann: Products as Representations. (Diss.) Publication series of the University of Art and Design UIAH A 14, Helsinki, 1995.
Vihma, Susann: Interpretation of Form. In: Form Function Finland No 61. Helsinki, 1/1996, 58-59.
Vihma, Susann: Jäähalli. Sis.: Helkama I. (toim.): Helsinki sisältä. Sisustusarkkitehdit SIO ja Rakennustieto Oy, Helsinki, 1996, 94-109.
Vihma, Susann: How is a design product a sign? In: Rauch, I and Carr, G. F. (eds.): Semiotics around the World: Synthesis in Diversity. Vol 2, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 1997, 743-746.
Vihma, Susann: Semantic qualities in design. In: formdiskurs 3, II, Frankfurt am Main, 1997, 28-41.
Vihma, Susann: Muotoilun ja taiteen suhteesta. Sis.: Immonen, O. ja Mykkänen, J. (toim.): Mäkihypyn muoto-oppi. Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutin raportteja 2, 1997, 86-92.
Vihma, Susann: Ways of Interpreting Design. In: Strandman, P.(ed.): No Guru, No Method? Discussion on Art and Design Research. Publication series of the University of Art and Design Helsinki UIAH, series B 55, Helsinki, 1998, 7-13.
Vihma, Susann: Objects for Everyday Life: Aspects of Finnish Design Since the 1980s. In: Aav, M. and Stritzler-Levine, N.(eds.): Finnish Modern Design. The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts and Yale University Press, New Haven and London, 1998, 83-101.
Vihma, Susann: Design Studies. Semiotica.121-3/4, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 1998, 303-315.
Vihma, Susann: Design Representation in Light of Peircean Semiotics. In: Goldschmidt, G, Porter, William and Ozkar, Mine (eds.): Proceedings of the 4th International Design Thinking Research Symposium on Design Representation. April 23-25, 1999, MIT Cambridge, MA.

Tulossa 1999-2000:

Vihma, Susann: Peruskurssi. Artikkeli Taideteollisen korkeakoulunjuhlakirjaan, Strandman, P.(toim.), 2000, 8 s.
Vihma, Susann: Tuotesemantiikka. Artikkeli Taideteollisen korkeakoulun juhlakirjaan, Strandman, P.(toim.), 2000, 5 s.
Vihma, Susann: New Thinking in Design.: Conversations on Theory and Practice (pyydetty Review-artikkeli 1999, 15 s.)
Vihma, Susann: Muotoilun historia (Modern Design History). A text book for design students. 2000, 200 s. (Taideteollisen korkeakoulun opetuksen kehittämisen määräraha)

Toimitusneuvoston jäsen: formdiskurs. Zeitschrift für Design und Theorie. Journal of Design and Theory. Verlag form, Frankfurt, 1997-

Taideteollisen korkeakoulun julkaisujen toimitustyö 1984 -
- Designforschung Design Research. A 1, 1985
- Puheenvuoroja taideteollisuusalan tutkimustoiminnasta. B 1, 1984
- Näkökulmia taidekasvatukseen. (yhdessä Antero Salmisen kanssa) B 2, 1984
- Kampaustyön ergonomia. A 2, 1985 - Frisörarbetets ergonomi. A 3, 1985 (A 2 käännös ruotsin kielelle)
- Tuotesemantiikka. (yhdessä Seppo Väkevän kanssa) A 6, 1987 (tiivistelmän
käännös ruotsin kielelle)
- Ihminen seuraa muotoa. B 3, 1986
- Form and Vision. B 7, 1987
- Semantic Visions in Design. A 7, 1990
- Objects and Images. A 12, 1992
- Design - Pleasure or Responsibility? (yhdessä Päivi Tahkokallion kanssa)
B 43, 1995
- Arttu 1/1998. Taideteollisen korkeakoulun tiedotuslehti, Helsinki, 1998.

Tunnustuksia

Taideteollisuusryhmä TKO:n kultainen ansiomerkki 1995
Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kunniajäsen 1996

svihma@uiah.fi