Tuote ja tieto. Tuotteiden tutkimus ja kehittäminen

Printattavaan versioon Printattavaan versioon / In English To English version / En Español Version en Español

TUTKIMUSHANKKEEN SUUNNITTELU:
Tiedon hakeminen teksteistä / Empiirisen tutkimuksen suunnittelu / Etiikka / Rajaus / Otanta / Tiedon lajeja / Tietojen rekisteröiminen / Mallit / Mallien käyttö
TOTEAVA TUTKIMUS:
Toteava rekisteröiminen:
Esineiden tutkiminen / Havainnointi / Koe / Kyselevät tutkimustavat
Analyysin metodin valitseminen / Tapaustutkimus / Tyypillisen osoittaminen / Vertailu / Luokittelu / Määrien analysoiminen / Kehityksen analysoiminen / Tietojen arvioiminen / Ennustaminen / Toteava raportti
OHJAAVA TUTKIMUS:
Ohjaava näkökulma / Ohjaava rekisteröiminen / Ohjaava analyysi ja ehdotuksen valmistelu / Ehdotusten arvioiminen / Toiminnan kehittäminen / Tuotesuunnittelun teorian kehittäminen / Tuotteen kehittäminen / Taiteen kehittäminen tieteen keinoin / Ohjaava raportti
TOTEAVA TEORIA:
Toteavan teorian kehitys / Toteavan teorian valintoja
Varhaisia tuotannon teorioita / - arkkitehtuurin teorioita / - teorioita kauneudesta / - viestinnän teorioita.
OHJAAVA TEORIA:
Ohjaavan teorian kehitys
Palvelun teoria / Tuotannon teoria.
Tuotteiden teorioita: arkkitehtuuri / huonekalut.
Päämäärien teorioita: Tuotteiden käytettävyys / kauneus / viesti / ekologia / taloudellisuus / turvallisuus.

22.3.2007 / Sisällysluettelo listana / Alkusanat / Uusimmat täydennykset / Asiahakemisto / Nimihakemisto / Imuroiminen / "Tuote ja tieto" kirjana
Kommentit kirjoittajalle:
Tuotetiede (TAIK:n kurssi tutkimusmenetelmistä) on nyt Virtuaaliyliopistossa: www2.uiah.fi/virtu/materiaalit/tuotetiede