Tutkimusmenetelmien kurssi TAIK:ssa

Sisällysluettelosivulle

Tutkimusmenetelmien kurssi, 2 opintoviikkoa, pidetään vuosittain Taideteollisessa Korkeakoulussa, teollisen muotoilun osastolla, yleensä tammi-helmikuussa suomeksi ja tarpeen mukaan englanniksi. Luennot ovat tavallisesti viitenä keskiviikkona klo 9-12.

Luentojen sisältö on myös kirjana Pentti Routio: Tuote ja tieto, 4 tai 5 painos, joskin kirjan painos on TAIK:sta tällä hetkellä loppunut. Kirjaa on TAIK:n kirjastossa ja Helsingin kaupunginkirjastossa.

Sama asiasisältö löytyy myös Virtuaaliyliopistosta osoitteesta www2.uiah.fi/virtu/materiaalit/tuotetiede
Tutkimusmenetelmien kurssiin kuuluu internetin tekstistä vain osasto Tuotteiden tutkimuksen metodiikka, ei osastoa Tuotetieteen paradigmoja joka on mukana lähinnä antamassa esimerkkejä tutkimusmenetelmien käytöstä ja tuloksista. Kurssiin ei myöskään tarvitse lukea pienemmällä tekstillä esitettyjä internet-sivujen kohtia.

Tenttiin on ilmoittauduttava teollisen muotoilun osaston amanuenssi Kaisa Viljolle.

Kurssin suorittamiseen kuuluu myös harjoitustehtävä, jonka voi tehdä myös tentin jälkeen.

Harjoitustehtävän ohjeet

Harjoituksessa opettelet tekemään tiedonhakua jonkin tiedossasi olevan ongelman selvittämiseksi. Voit tehdä sen esimerkiksi perusteiden saamiseksi jotakin tuotesuunnittelutehtävää varten. Tiedonhaku sisältää seuraavat vaiheet:

1. Määrittele ongelmasi ja valitse sitä luonnehtivat avainsanat eli hakusanat, joko vapaasti tai kirjaston avainsanaluettelosta.

2. Tee tiedonhaku kirjaston tietokannasta (ARSCA tai HELKA tai jokin erikoistietokanta). Lisäksi voit hakea internetistä esimerkiksi Googlella.

3. Tutki saamiasi viitteitä ja yritä valita niistä hyödylliset.

4. Hanki 2...5 kpl. viitteissä mainittuja lähteitä ja tutki löytyykö niistä mitä olet hakemassa.

5. Arvioi lähteitä, ensinnäkin sitä, löysitkö tarvitsemaasi kirjallisuutta ja onko sitä edes olemassa? Arvioi myös:

Kirjoita parin sivun mittainen raportti kaikesta ylläolevasta ja toimita se joko Kaisa Viljolle teollisen muotoilun osastolla tai sähköpostissa (pentti.routio@laposte.net) ei liitetiedostona vaan sähköpostin tekstinä.

Työn voi tehdä myös pareittain, mutta silloin tekstiä pitää olla vastaavasti enemmän.

Sisällysluettelosivulle

3.8.2007.