"Tuote ja tieto" kirjana

  In English   En Español   Sisällysluettelosivulle

Maa Lukijoita
Mexico 58 360
Colombia 22 002
Venezuela 21 504
Suomi 16 135
Peru 12 287
Yhdysvallat 9 188
Espanja 8 707
República Dominicana 3 466
Ecuador 4 024
Chile 6 581
Argentina 4 563
El Salvador 2 209
Bolivia 3 186
Yhdistynyt Kuningaskunta 2 531
"Tuote tieto" sivuston lukijoita on tilastoitu helmikuun 2007 alusta lähtien "Google Analytics" ohjelman avulla. Helmikuun 1 päivästä toukokuun 1 päivään 2007 oli kävijöitä kaikilla sivuston sivuilla (englannin ja espanjan kieliset sivut mukaan luettuna) yhteensä 196 157. Eniten lukijoita tuli oikealla olevassa taulussa mainituista maista.

Monet, ehkä useimmat, lukijoista tulivat yliopistoista ja kouluista. Tämä tiedetään lukijoiden vuosien mittaan kiitokseksi tai kommenteiksi lähettämien sähköviestien perusteella, ja myös monet opettajat eri yliopistoissa ovat pyytäneet lupaa saada käyttää aineistoa opetuksessa tai kopioida sitä opiskelijoille (lupaa ei tosin olisi tarvittu, sillä se on jo olemassa sivulla Aineiston imuroiminen).

Tekstin tulostaminen paperille suoraan internet-sivuilta on kuitenkin tunnetusti hankalaa, sillä yleisimmät selaimet onnistuvat perin huonosti sivujakojen kohdalla: kuvat ja taulut hajoavat sivujen välille, ja otsakkeet jäävät usein sivun alareunaan erilleen seuraavasta tekstikappaleesta. On myös työlästä tulostaa kaikki 72 internet-sivua, jotka yhteen kieliversioon kuuluvat. Sitäpaitsi internet-sivuissa on jonkin verran toistoa, eli sama tekstikappale voi esiintyä kahdella tai useammalla sivulla.

"Tuote ja tieto" aineiston julkaisemista kirjan muodossa olisi täten syytä harkita missä tahansa niistä oppilaitoksista, joissa aineistoa käytetään. Se on aiemmin julkaistu viitenäkin painoksena Taideteollisen korkeakoulun toimesta, mutta viimeinen painos on pari vuotta sitten myyty loppuun.

Kirjan ulkomuodon ja laajuuden arvioimiseksi olen laatinut luonnosmaiset käsikirjoitukset Word-muodossa sen kahdesta kieliversiosta:

Nämä tekstit ovat Word-muodossa, ja ne voi tulostaa suoraan paperille. Ne eivät sellaisinaan sovellu oppikirjana tai käsikirjana käytettäviksi, sillä niissä on vielä koko joukko toistoa, tekstikappaleita puuttuu, hakemistot ja lähdeviittaukset puuttuvat, viittauksia eri sivuille puuttuu yms.

Jos kirjan laajuus katsotaan liialliseksi, on mahdollista jättää pois viimeisenä olevat kappaleet (sivulta 234 lähtien) joissa käsitellään tuotteiden ja ammattien teoriaparadigmoja. Google Analytics- laskurin mukaan nämä asiat näet kiinnostivat vain 15% lukijoista, kun taas tutkimuksen metodiikka ja tieto-opilliset asiat saivat käynneistä 85%.

  In English   En Español   Sisällysluettelosivulle

3.8.2007.
Comments to the author:

Original location: http://www2.uiah.fi/projects/metodi