Taito-oppi eli tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen metodiopas

Mikä on taito-oppi?
Se on tiede,
joka kehittää tekemisen
ja suunnittelun
ammattitaitoa
ja auttaa tekemään
parempia tuotteita
eli "artefakteja".

Koonnut Pentti Routio, Taideteollinen korkeakoulu
In English English version
En Español Version en Español

Tiedon
haku
teksteistä
Tiedon haku
empiriasta
Laatujen
tutkiminen
Määrien
tutkiminen
Ennustaminen
Toiminnan
kehittäminen
Taito-oppi
Tuotteen
kehittäminen

Tarkempi sisältötaulu / Sisällysluettelo listana / Asiahakemisto / Nimihakemisto
Tekijän saatesanat / Esimerkkejä tutkimuksen paradigmoista
Saatuja kommentteja: Reima Pietilä

Myös KIRJANA! Pentti Routio: Tuote ja tieto, 210 sivua, 4 painos 1997, julk. Taideteollinen korkeakoulu, saatavana kirjakaupoista (painos on tosin taas loppumassa)


27.10.1998. Kommentit: email pentti.routio@uiah.fi