Aalto-yliopiston tieteentekijät ATTE ry:n (ent. Taite ry) sivut
ovat siirtyneet osoitteeseen:
http://sites.google.com/site/aaltoyliopistontieteentekijat/


TTL:n logo

Mitä on ATTE?

ATTE on Aalto-yliopistoissa toimiva
Tieteentekijöiden liittoon kuuluva yhdistys (ent. TAITE ry)
.

Yhdistyksen tehtävänä on
tutkimus- ja opetustehtävissä
toimivien sekä muun
akateemisen
henkilökunnan
oikeudellisten,
sosiaalisten ja
palkkauksellisten
etujen valvonta.