www.aka.fi
www.uiah.fi

Esittely Hankkeet Ajankohtaista Ohjelmamuistio Julkaisut In English  
 
 

 

Lisätietoja:
Ohjelmajohtaja
Dosentti
Päivi Hovi-Wasastjerna

phovi@uiah.fi
p. (09) 7563 0527
f. (09) 7563 0223

Taideteollinen korkeakoulu
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki

Tiedesihteeri
Raija Matikainen

raija.matikainen@aka.fi
p. (09) 7748 8232
f. (09) 7748 8388

Suomen Akatemia
PL 99
00501 Helsinki

   

Esittely

Mediakulttuurin
tutkimusohjelma 1999–2002

Suomen Akatemian Mediakulttuurin kolmivuotisessa tutkimusohjelmassa keskeisenä lähtökohtana on mediakulttuurin murroksen tarkastelu ja sen merkitys sekä vaikutukset ihmisten arkeen. Ohjelmassa painotetaan median murroksen tutkimusta erityisesti kulttuuriselta kannalta. Tutkimushankkeissa keskeisiksi kohteiksi nousevat ihmisten jokapäiväinen mediankäyttö ja sen sisältö. Hankkeissa tutkitaan mediamaailman muovautumista nykyisenkaltaiseksi. Ohjelman budjetti on 15 miljoonaa.

 

In 1999–2002, the Academy of Finland's Media Culture Research Programme researched media change as a cultural phenomenon at the turn of the century, focussing especially on the everyday media. As a central umbrella theme, the study of the everyday media was approached from many angles: from the point of view of the information society, from media history, health information, the economy, and so on.

This book presents the various topics covered, as the leaders of the Media Culture Research Programme's research projects summarise the results of their projects and discuss the future of media culture research. What does the power of the media truly involve? Is media the producer or the medium of narratives? How do youth use the media? What are the factors driving the changes in the media economy? Why would we need a history of needs? How has new media become part of everyday life? What differing meanings are delivered to different user groups of information technology? Is the role of the media in health communication activating citizens, or rendering them passive?

The book is published in the publication series Ilmari design publications of the University of Art and Design Helsinki, the coordinating university of the Media Culture Research Programme.

ISBN 951–558–113–3
ISSN 0782–1832
Published by University of Art and Design Helsinki

 
 
  « Takaisin sivun alkuun