Jotain alustavia ohjeistuksia tutkimuksen johtamisprosesseista

Nämä ovat epävirallisia. Kirjoittelen aina, kun ehdin.

Kaikki yhdessä tiedostossa (word) // Projektisopimuspohja (word) ja esimerkkisopimus (word) // oikeuksiensiirto (word) (opiskelija luovuttaa tällä oikeudet Taikille, joka luovuttaa ne edelleen tilaajalle)

1. Osaston johtaminen 2. Hallinnon toistuvaluonteiset toimet 3. Tutkimuksen prosessit
TTS: vuoden tärkein ja työläin prosessi Tiliseurannan käytännöt Jatko-opiskelijoiden hakemusten käsittely
Budjetti ja käyttösuunnitelman laadinta . Vierailevien tutkijoiden hyväksyminen
UPJ/VPJ Hankinnat Seminaarit
Kehityskeskustelut .

Väitösprosessit:

- alkuvaihe

- jätöstä väitökseen

.Esittelijäroolit Virka- ja työmääräykset Merkinnät jatko-opinnoista
. Virkavapaudet ja lomasuunnitelmat Dosentuurin haku- ja käsittelyprosessi
. . .
. Matkat: suunnitelmien hyväksyntä, matkojen hyväksyminen Tutkimushankkeista neuvotteleminen
. . Kuka voi johtaa hankkeita?
. .  
. . Tutkimus: hakemusten käsittely
. . Tutkimus: sopimusten tekeminen

Toimenkuvat

Varadekaanin, tutkimus, tehtävänä on
1) päättää tutkimuksen määrärahojen käyttämisestä osaston linjausten mukaisesti;
2) valmistella tutkimuksen tutkimusrahoitussopimukset ja päättää tutkimuksen maksupalvelusopimuksista;
3) nimittää tutkimuksen sivutoimiset tuntiopettajat ja osa-aikainen tuntipalkkainen henkilöstö sekä hyväksyä palkkiot näistä tehtävistä palkkiosäännön mukaisesti;
4) tehdä esitys virkamiehen ottamisesta osastoon tutkimukseen määräaikaiseen virkasuhteeseen;
5) hyväksyä osaston assistenttien kokonaisaikatyösuunnitelmat;
6) antaa osaston tutkimushenkilöstölle työ-, virkamatka- ja muut määräykset sekä myöntää palkaton virkavapaus ja vuosilomat;
7) toimia esittelijänä osastoneuvostolle seuraavissa asioissa:
- osaston tutkimustoiminnan kehittämissuunnitelma;
- tutkimusneuvoston jäsenet ja varajäsenet;
- opetusnäyte dosentiksi hakevalle tai erityisestä syystä vapauttaa hakija opetusnäytteen antamisesta ja lausunto hakijan opetustaidosta;
- esitys dosentin ottamiseksi ja dosentuurin lakkauttamiseksi.
8) käsitellä asiat, jotka dekaani on siirtänyt varadekaanin
käsiteltäväksi.

Tutkimussihteeri