Lectures, misc.

Vuorovaikutus, design, teknologia (slides in English), University of Helsinki Dec 08, 3.1Mb

Casetutkimus

IDBM, qual methods

Kvalitatiiviset menetelmät kahdessa tunnissa

Tarinat

Johdatus laadulliseen metodologiaan, Turun yliopisto, maaliskuu 2006