Department of Art and Media in Pori - Media Management, CBM - Porin taiteen ja median osasto - mediatuotanto ja CBM

Feminist Media Studies - Feministinen mediatutkimus

MT 10

Teachers: Marjo Mäenpää, Lisa Erdman & visitors
Credits: 4/6
Course description:
The focus of the course is on feminist awareness and knowledge. The aim is to study how the feminist attitude as well as the opposite thoughts are presented in the media. The perspective is on critical thinking, on user’s experience and producer’s tasks. The learning objectives are on the skills to apply different methods student’s own scientific or artistic work. The aim is that students will get critical and analytical understanding about the built-in sexual mechanisms in the media.

Teaching and working methods: Lectures, discussions (4 cr), essay or learning diary or one’s own artistic production from the theme of the course (6 cr). The visiting lecturers may work as mentors for students own media research and/or project.

Schedule:

13.1. 10-14 Marjo Mäenpää: Introduction to feminist research and gender studies. Visual Culture, pleasure and cinema, Laura Mulvey and John Berger
20.1. 10-14 Heidi Tikka: Media art and gender studies - Naisnäkökulma mediataidetuotantoo. See: http://www.kiasma.fi/index.php?id=724
27.1 10-14 Marjo Mäenpää, gender, gaze and power / Sukupuoli, katsominen ja valta
3.2. 10-14 Riitta Perälä, Counter Images; / itse tuotettu vastakuva vallitsevan naiskuvaston rinnalla

See media works and artisti productions inspired by the course

Literature and scouces for inspiration:

 • Mäkelä, Anna, Puustinen Liina, Ruoho Iiris (toim) 2006 Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus
 • Herkman, Juha, (2007) Kriittinen mediakasvatus. Osuuskunta vastapaino
 • Harcourt Wendy (toim.) 1999, Women@internet, Creating new cultures in cyberspace. London.
 • Kantola, Anu, Moring, Inka, Väliverronen, Esa (toim). (2003). Media-analyysi. Testistä tulkintaan. Palmia.
 • Kinnunen Taina, Puuronen Anne (toim.) (2006) Seksuaalinen ruumis, kulttuuritieteeliset lähestymistavat (Luku III Kuluttajan katse) Gaudeamus.
 • Vänskä Annamari, 2006, Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. Helsinki.
 • Wirman Hanna, Näkökulma naispelaajuuteen. Naiset osallistujina (2006) Teoksessa: Inkinen, Karkulehto, Mäenpää, Timonen, Minne matka luova talous? Rajalla, Oulu.
 • Töyry, Maija, Varhaiset naistenlehdet ja naisten elämän ristiriidat. Neuvotteluja lukijasopimuksesta"Väitöskirja Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän julkaisuja 10, 2005. Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Women in games http://www.womeningames.com/
 • Women´s media, communication and news sources: http://womenst.library.wisc.edu/
 • The Womens media center: http://www.womensmediacenter.com/home.html
 • Girls, women + media project: http://www.mediaandwomen.org/
 • A news room of her own: http://www.mediachannel.org/atissue/womensmedia/#partII
 • Ask Amy: http://www.feminist.com/askamy/media/
 • Feminist Media http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/GenderMedia/femmedia.html http://www.aber.ac.uk/media/Sections/gender03.html
 • Hyvä verkko-oppimateriaali mediaopintoihin: http://www.mediaknowall.com/index.html ja erityisesti http://www.mediaknowall.com/gender.html
 • Wikipedia: Feminist Film Theory, hyvä lähtökohta http://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_film_theory
 • Lyhyt tutkielma Maija Töyryn väitöksestä: http://www.muutoslaboratorio.fi/files/Tutkimus_naistenlehtien_konseptin_syntyvaiheesta.pdf
 • Susanna Paasonen, aineistoja, linkkejä Naiset, media, interne http://www.translocal.net/susanna/
 • Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990 (suom. Hankala sukupuoli: feminismi ja identiteetin kumous, Gaudeamus 2006)
 • Cixous Hélène, Clément Catherine, 1986. The Newly Born Woman (Translation by Betsy Wing) alkuteos: La Jeune Née, Paris 1975.)
 • Ecker Gisela (edit.) 1985, Feminist Aesthetics. (Translation by Harriet Andersson), London. Irigaray, Luce, 1996, Sukupuolieron etiikka, suom. Pia Sivenius (alkuteos 1984).
 • Irigaray Luce, 1985,   Speculum of the Other Woman (alkuteos: Speculum de l'autre femme, 1974 Les Editions de Miniuit, translation by Gillian C. Gill)
 • Kristeva Julia, 1984, Revolution in Poetic Language (alkuteos: La révolution du langage poétique, 1974, Paris) New York.
 • Liljeström Marianne (toim.) 2004, Feministinen tietäminen, keskustelua metodologiasta. Vastapaino.
 • Moi Toril, 1986. The Kristeva Reader. Southampton
 • Oksala Johanna, Werner Laura (toim.) 2005. Feministinen tietäminen. Gaudeamus
 • Wikipedia: Women's Cinema http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_cinema - anglo-amerikkalaisittain painottunut lista naisohjaajien elokuvista.

Assessment criteria: active presence at the lectures min. 80% (4 cr)  group or individual artistic project and final essay (6 cr)
Assessment: 0-5
Place: Taik Ateljee

 

   
About Pori school of Art and Media | Creative Businessa Management MA| Contact Us | © 2009 Marjo Mäenpää