School of Art and Media Pori - Media Management - Porin taiteen ja median osasto - mediatuotanto

Media Management Studies - Mediatuotannon tutkintovaatimukset

MT 8 8 Media design

Themes: Media narration, script writing, scenario based design, interactive design, interface design, multimodal design

The Themes of various courses are digital media narration, scenario based design, interactive design, interface design, multimodal design. The courses include lectures and workshops, which explore a theme and apply the knowledge into practice through various projects assignments. 

Eri kursien teemoja voivat olla digitaalisen median kerronta, skenaario suunnittelu, vuorovaikutussuunnittelu, käyttöliittymä suunnittelu tai multimodaalinen suunnittelu. Opetus toteutetaan luentoina, joissa syvennetään teemojen tuntemusta ja niihin liittyvillä työpajoilla. Työpajoissa sovelletaan annettua opetusta käytännön projekteissa.

Courses:

  • Media Narration (3/6 cp)

  • Multimodal Workshop (3/6 cp)

MT 9 Media management

Themes: Project management, creative projects

The courses deal with management of immaterial and creative production processes that include topics like knowledge management. The courses include lectures and workshops, which explore a theme and apply the knowledge into practice through various projects assignments and/or students own larger creative projects.

Kurssit perehdyttävät immateriaalisten ja luovien tuotantojen prosessien hallintaan. Opetusta toteutetaan luentoina joissa sovelletaan teemojen tuntemusta ja niihin liittyvillä työpajoilla ja opiskelijoiden omilla projektitöillä.

Courses:

  • Creative Producer (4/6 cp)

MT 10 Media culture

Themes: New economy, media history, gender studies, cultural production and society

The Courses provide insight into the social context of media. The Themes of courses can be new economy, media history, gender studies, cultural production and society. The courses are lectures on the topics and introduce the students to the basic literature of the field. Courses may include essays written by the students.

Opetus perehdyttää median yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kurssien teemoina voivat olla immateriaalinen talous, mediahistoria, naistutkimus, kulttuurituotanto. Opetus toteutetaan aiheeseen liittyvinä luentoina, joihin liittyy perehdyttäminen alan keskeiseen kirjallisuuteen. Kursseihin voi liittyä opiskelijoiden omia esseitä.

Courses:

  • The History of Mass and Multimedia (4/6 cp)

  • Feminist Media Studies (4/6 cp)

  • Cultural Production - from Frankfurt School to No Logo (3 cp)

MT 11 Design Thinking

Themes: Design for All, design thinking, user centered design research methods, media research, artistic research

The courses provide insight into the way users are seen as human beings and the ethical principles of design. These include user centred design, accessibility and Design for All –principles in media design. The courses are lectures and introduce the students to the basic literature of the field.  Group assignments in the courses explore a theme and apply the knowledge into practice.

Kurssit perehdyttävät mediasuunnittelun ihmiskäsitykseen ja eettisiin perusteisiin, käyttäjälähtöisyyteen, saavutettavuuteen, design-for-all –periaatteisiin. Kurssit toteutetaan luentoina, joihin liittyy perehdyttäminen alan keskeiseen kirjallisuuteen ja ryhmätyöharjoituksina.

Courses:

  • Design Thinking (3 cp)

  • Research Methods (3 cp)

MT 12 Media project

Themes: Students' own projects

Students realize independently or in a team – or with a local partner – a media production and / or some other kind of project. The projects are presented, guided and mentored in a seminar.

Opiskelija toteuttaa tai tuottaa itsenäisesti tai ryhmässä tai paikallisen yhteistyökumppanin kanssa mediatuotannon ja/tai muun luovan projektin. Projektin vaiheita on esiteltävä seminaaritapaamisissa, joissa seurataan projektin toteutumista, ohjataan ja annetaan palautetta.

Courses:

  • Cross media production (4/8 cp)

MT 13 Professional skills

Themes: professional orientaiton

The studies aim to deepen the theoretical understanding of students’ own professional skills. Students explore a chosen field of media production through lectures, literature and practical assignments. The fields may include social media, media art, video documentations, digital media applications or participating in a design research project. Students may elaborate and deepen the field in seminars and their final thesis.

Opintojakso on oman (ammatillisen) osaamisen teoreettista syventämistä. Opintojaksossa perehdytään valittuun mediatuotannon alaan luentojen, kirjallisuuden sekä käytännön harjoitusten avulla. Syventävien opintojen
aloja voivat olla esimerkiksi sosiaalinen media, mediataide, videodokumentaatio, digitaalisten medioiden sovellusten kehittäminen  tai osallistuminen designtutkimus –projektiin. Valitsemaansa erityisalaa voi halutessaan laajentaa ja syventää seminaarityössä ja lopputyössä.

Creative Commons License
University of Art and Design, Helsinki - School of Art and Media, Pori - Media Studies jonka tekijä on Marjo Mäenpää on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi lisenssillä. Teos on muunnelma teoksesta www2.uiah.fi. Voit myös hankkia muita oikeuksia teokseen http://www2.uiah.fi/~mmaenpaa/lectures/index.htm.
   
About Pori school of Art and Media | Creative Businessa Management MA| Contact Me | © 2009 Marjo Mäenpää