OAMK: Media ja Kulttuuri

Opettaja: Teemu Leinonen

Kirjoittaudu Fle3:seen

Uutiset

02.06.2004

Hei. Kurssityönne on nyt vihdoinkin arvosteltu. Kirjoitin FLE:n tiedonrakenteluun lyhyet palautteet jokaisen ryhmän yhteenvedosta. Jos haluatte, voitte vielä kirjoittaa vastineita palautteeseeni. Palautteestani löytyy myös jokaisen ryhmän arvosanat.

Kurssin ovat hyväksytysti suorittaneet: Merja Raatikainen, Milla Rauma, Soili Väisänen, Marja Keränen, Maarit Itkonen, Eija Mikkonen, Saara Kirjavainen, Valtteri Kykkänen, Tero Lassila, Elina Paavola, Harri Kontio, Tuuli Jartti, Saara Putkonen, Rami Helander, Anna Keränen, Suvi Herronen, Jonna Asikainen, Maiju Kauppi, Matti Ahola, Ville Försti, Laura Heikkinen, Kristiina Piippo, Pekka Pohjanheimo, Päivi Tohmo, Sari Vänni, Saara Autere, Mari Pohjolainen, Teemu Paasovaara, Maria Järvenpää, Sari Kangas, Sami Karjalainen, Antti Leimi, Heikki Ylipaavalniemi, Jorma Tenhunen, Anni Kinnunen, Outi Moilanen, Hanna Natunen, Aini Pihlajaniemi, Pirjo Soininen, Satu Vesala.

Lisäksi 1 OV:n puuttuvan osan kurssista suorittivat esseeillä: Päivi Suomela ja Teemu Määttä.

Suoritukset on viety Helin toimesta opintorekisteriinne. Hyvää kesää kaikille!

30.04.2004 - Ystävät hyvät. Kiitos kaikille yhteenvedoista. Luen ja arvioin viikonloppuna sekä yhteenvedot että jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tuotokset Fle3:sesta. Toimitan arvosanat Heli Huttuselle joka toimittaa suoritukset opintorekisteriinne. Laitan listan suorittaneista - ilman arvosanoja - myös tälle sivulle. Hyvää vappua teille!

16.04.2004 - Lähijaksopäivä 4/4. Aamupäivällä jatkoimme ryhmien väliyhteenvetojen esittelyillä. Keskustelimme mm. EFFI:stä ja työelämän muutoksista. Käsittelimme myö hyvän loppuyhteenvedon rakenteen, josta malli löytyy FLE WebTopiltani.

Iltapäivällä kävimme läpi yhteisö- ja kansalaismedian ajatuksia ja suunnittelimme omia ohjelmaformaatteja. Nootti kansalaismediasta löytyy FLE WebTopiltani. Lisäksi tutustuimme joukkoon verkossa toimivia yhteisömedioita sekä Creative Commons -liikkeen ajatukseen tekijänoikeuksien luopumisesta.

15.04.2004 - Tänään meillä oli kurssin toisen lähijakso-osion ensimmäinen päivä. Ryhmät esittelivät omat väliyhteenvetonsa. Esityksien pohjalta keskustelimme mm. postmodernista kulttuurin sirpaloitumisesta, "erottautumisesta" (Bourdieu), tunteista, identiteetistä, sekä median ja markkinoinnin suhteesta.
Lukemistoa: Heikkilä (2003). How to Make Thin Journalism Strong? - Experiences of a Public Journalism Project in Finland

13.04.2004 - Muutama käytännön asia ja yksi vinkki. Kurssin aikataulu on sellainen, että tämän viikon to ja pe luentojen lisäksi itsenäistä ryhmätyöskentelyä jatketaan vielä viikon 17. loppuun saakka. Viiikon 17. lopulla, perjantaina 23.04. klo. 18 jokaisen ryhmän yhteenveto tulisi löytyä Fle3:sesta. Annan jokaiselle arvosanan Fle3:seen dokumentoidun työskentelyn ja ryhmän yhteisen yhteenvedon perusteella. Lopppuyhteenvedon kirjoittaminen on helpompaa jos jo nyt teette väliyhteenvetoja. Loppuyhteenvedon tulisi sisältää asetetut ongelmat, hypoteesit, löydetty tieteellinen tieto ja johtopäätökset.

08.04.2004 - Hyvää pääsiäistä! Toivottavasti tutkimustyö sujuu. Organisoikaa työskentelyänne ja tehkää välillä myös yhteenvetoja johon koostatte siihen mennesssä tuotettuja ongelmia, teorioita ja tieteellistä tietoa. Tässä muutamia poimintoja tiedonrakentelusta:

Jos tämä työskentelytapa tuntuu oudolta kysykää neuvoa Jonnalta. :-) Hän näyttäisi sisäistäneen tutkivan oppimisen prosessin - hienoa! Jonnan viesti:

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttän minuun sähköpostitse. Voikaa hyvin!

06.04.2004 - Aika moni on päässyt jo hyvin tiedonrakentelun alkuun Fle3:sessa. Hienoa! Muistuttaisin vielä kaikkia kurssin suoritustavoista. Kurssi on 3 OV:tä, eli noin 120 tuntia opiskelua (1 OV = 40 tuntia). Koska lähiopetusta on vain noin 30 tuntia (4 päivää), tulee loput 90 tuntia opiskelua suorittaa ryhmätyönä tai itsenäisesti Fle3:sessa. Arvioin jokaisen opiskelijan Fle3 työskentelyn ennen seuraavia lähipäiviä 14. ja 15.5. Niille opiskelijoille joille itsenäinen opiskelu ryhmässä (tai yksin) ei ole sujunut järjestän kirjatentin.

02.04.2004 - Tänään kirjasimme eilen yhdessä mietityt teoriat Fle3:seen. Pohdimme mitkä tekijät vaikuttavat median sisältöihin. Erityisesti käsittelimme televisiotoimintaa Suomessa ja pelejä uhkapeleistä tietokonepeleihin. Lisäksi kävimme läpi uuden median historiaa Vannevar Bushista Tim Berners-Leehin ja WWW:n syntyyn. Kertasimme myös hypertekstin ja -median peruskäsitteet ja tutustuimme Internet-teknologiaan.
Lukemistoa: Vannevar Bush (1945). As We May Think.

01.04.2004 - Kurssi alkoi tänään. Kävimme läpi digitalisoinnin myötä tapahtuvaa konvergenssia jossa yhdistyy: (1) media, (2) verkot ja (3) informaation koneellinen prosessointi. Loimme tutkimusryhmät ja aloitimme työskentelyn Fle3:sessa kirjaamalla ryhmien tutkimusongelmat. Lisäksi tutustuimme tietotekniikan ja tietoverkkojen historiaan, sekä sivusimme median historiaa. Käsittelimme myös digitaalista kuilua, pohdimme median tehtävää ja tutustuimme Elizaan ja Engelbartin demoon.
Lukemistoa: Marshall McLuhan (1964). The Media is the Message.